Active

Corrolan Active: En lanolin basert olje til bruk i hulrom og lukkede områder, boks seksjoner, kanaler, chassis, bjelker og rammer, dører og andre hulrom i stål eller aluminium. På grunn av lav VOC / lite løsemidler så avgir også dette produktet lite lukt.                                                                          Meget effektivt til hindre rust og til å stoppe eksisterende rust. - Trykk her: Test av Corrolan Activ

Produktbeskrivelse: Honning farget lanolinbasert voks, overflate penetrator og vedlikeholds veske

Leverings format: 400 ml aerosol, 1 ltr. Schutz boks, 5 ltr. kanne, 200 ltr. fat

Påførings temperatur: Kan påføres stål inntil -5 grader celcius. Stålet må være minst 3 grader over det aktuelle duggpunktet.

Utstyr for påføring: Pro Wax injection gun, Lemmer HD 460, Schutz gun, aerosol boks eller tilsvarende utstyr.

Rengjøring: Rengjøring med Corrolan Turbo eller tilsvarende.

Sikkerhet: Alle Corrolan produkter er ufarlige og trygge å bruke, men vi anbefaler alltid å følge disse rådene: Brukes i godt ventilerte omgivelser. Hvis stoffet blir brukt i et lukket rom så bruk åndedretts maske når du sprøyter eller maler. Bruk egnede verneklær, hansker og vernebriller.

Corrolan Active Datablad: Trykk her.