Spørsmål og Svar

1. Virker lanolinolje virkelig mot rust?

Svar: Ja, lanolinolje er meget godt egnet som beskyttelse mot rust fordi den trekker inn i og stopper videre utvikling. Lanolinoljen kryper også inn i falser samt plasser en ellers ikke kommer til og etterlater en beskyttende film.  Vår 3 stegs behandling gir en komplett beskyttelse. 

2. Mange sier at lanolin olje lukter dårlig?

Svar:  Ubehandlet så lukter det kraftig sau, og det er noe som de fleste kundene ikke synes er greit.      Våre Corrolan produkter er raffinert og tilsatt stoffer for å fjerne ubehagelig lukt, forbedre levetiden på behandlingen og virke bedre.  

3. Hva skjer hvis bilen har rusthull i kanaler eller i bunn.

Svar:  Da vil vi ta kontakt med kunden og gjøre han oppmerksom på det, og bli enig om hvordan reparasjonen videre skal gjøres.

4. Hvis bilen har rustangrep uten hull hvordan vil dere reparere det. 

Svar: Hvert enkelt tilfelle vil bli vurdert for seg selv.  Hvis det ikke er gjennomrustet så vil løs rust fjernes og bilen bli sprøytet med Corrolan Penetrator.  Eventuelt også behandles med en kvalitets ruststopp grunning som f.eks. Rustbuster fe123.  Er det flakrust så vil dette først måtte fjernes.  Lanolin oljen trekker inn i løs rust, men en god forbehandling med fjerning / rustpikking av rustskall er viktig for at behandlingen skal ha en lang levetid. 

5. Sandblåser dere rust?

Svar: Noen ganger kan det være den beste behandlingen, men sandblåsing har også ulemper bl.a. i form av sand som ofte legger seg på steder hvor man ikke ønsker det (F.eks. elektrisk anlegg, ventilasjon/ varme anlegg etc.). .  Mekanisk sliping er et alternativ, men ofte kan en rustbørste være nok til å fjerne det man må siden Penetrator/ lanolin oljen trekker seg inn i rust

6. Hvordan utføres en behandling?

Svar: For hovedbehandling så demonterer vi alle deksler under og innerskjermer før vi vasker bilen grundig under med saltfjerner, noe som er nødvendig for å få vekk alt saltet på bilen.  Så steames bilen ren med varmt vann.  Bilen tørkes deretter og vi kan undersøke tilstanden.  Dette er meget viktig for da kan det avdekkes om behandlingen kan starte, eller om det er rustangrep som må repareres.                                                                              Utsatte steder hvor det er begynt å ruste brukes Corrolan Penetrator som forbehandling før vi sprøyter Corrolan Active inn i kanaler, skjøter og hulrom  Tilslutt legges Corrolan Base under bilen og utvendig i hjulhusene som et tykt slite belegg.  Deksler monteres og bilen vaskes utvendig for å fjerne overflødig støv / olje,  RustProff servicehefte fylles ut og bilen er etter tørketid klar for levering til kunde..

7. Hvordan virker Corrolan Penetrator?

Svar: Den trenger inn i rust.  Hovedfunksjonen er en forbehandling på angrepne flater for å stoppe rust.

8. Hvor lang varighet har en Corrolan behandling?.

Svar: En hovedbehandling har opptil 4 års intervall og en mellom behandling tas etter 2 år.                                         NB. Avik kan forkomme alt etter kjørelengde, grusvei, mye underspyling etc.   

9.:  Fortrenger Corrolan vann?

Svar: Ja, Corrolan fortrenger vann, men bilen skal alltid tørkes skikkelig før påføring av Corrolan.  (Man maler heller ikke våte hus og det er fordi behandlingen skal sitte skikkelig).

10. Hvorfor skal jeg bruke RustProff til å rustbehandle min bil?

Svar: Fordelene med RustProff's Corrolan behandling er at den er utviklet over mange år, (siden 1993),  og er tilpasset det norske klimaet.  Den sparer miljøet siden det er et grønt fornybart produkt og så lukter det ikke dårlig.  Behandlingen blir nøye utført etter et oppsatt program hvor de forskjellige produktene er tilpasset hverandre for best mulig levetid og effektivitet.  Og til slutt - prisen er fornuftig.  

Ta kontakt med nærmeste RustProff verksted for pris og bestilling.    Gå til forhandlerliste.                                                              

Spørsmål?  Fyll inn skjemaet under: