Steg 1: Corrolan Penetrator

En lanolin basert olje med redusert viskositet og overflatespenning. Legges med et tynt lag som grunning før påføring av Corrolan Base. Trenger inn i og stopper rust effektivt. Den kan også brukes som forbehandling av Corrolan Active i hulrom behandling . Og den kan brukes som en generell vedlikehold grunning væske. Den er ferdig mikset og er klar for påføring.                                              


Produktbeskrivelse:      Honning farget lanolinbasert voks, overflate grunning og vedlikeholds veske                                               med tyktflytende konstinens.

Leverings format:          400 ml aerosol, 1 ltr. Schutz boks, 5 ltr. kanne, 200 ltr. fat

Påførings temperatur:  Kan påføres stål inntil -5 grader celcius.  Stålet må være minst 3 grader over et                                           aktuelle duggpunktet.  

Utstyr for påføring:        Pro Wax injection gun, Lemmer HD 460, Schutz gun, aerosol boks eller                                                         tilsvarende utstyr.

Rengjøring:                     Rengjøring med Corrolan Turbo eller tilsvarende.

Sikkerhet:                        Alle Corrolan produkter er ufarlige og trygge å bruke, men vi anbefaler alltid å                                            følge disse rådene:                                                                                                                                                                                      Brukes i godt ventilerte omgivelser. Hvis stoffet blir brukt i                                                                                et lukket rom så bruk åndedretts maske når du sprøyter                                                                                    eller maler.  Bruk egnede verneklær, hansker og vernebriller.

Corrolan Penetrator Datablad:   Trykk her.