Steg 3: Corrolan Base

Lanolin basert olje med konsistens som voks / fett i kalde temperaturer.  Om sommeren er konsistensen som en meget tykk olje. Brukes i alle områder der du ønsker maksimal beskyttelse og slitestyrke, men trenger tilgang for regelmessig vedlikehold f.eks bunnplate, innerskjermer etc. Basen kan brukes over fe-123 rust omformer eller over Corrolan Penetrator når den har blitt brukt som primer.  Den kan også tynnes med Corrolan Turbo for tilpasset tykkelse.


Produktbeskrivelse            -   Honningfarget lanolinbasert voks, med konsistens som voks/fett i kalde                                                        temperaturer og som tykk olje om sommeren.  Trenger oppvarming før                                                       bruk..

Beskrivelse av pakninger  -   400 ml aerosol, 1ltr Shutz Can, 5Ltr, 200Ltr

Påføringstemperatur           -   Kan påføres stål i så lav tempratur som - 5 c. Stålet må være minst 3                                                              grader over det nåværende duggpunktet. 

Utstyr for påføring                -  Pro Wax Injection Gun, Lemmer HD460, Shutz Gun, aerosol eller                                                                     tilsvarende bruksutstyr.                                                                                                                                             Corrolan Base/Pure må varmes for å senke viskositeten til produktet                                                           slik at det kan påføres rett. Dette kan f.eks gjøres med varmebelte                                                                  eller for kanner med varmebad.                                                                                                                             Corrolan Base kan tynnes med Corrolan Turbo til ønsket                                                                                   viskositet.

Rengjøring                             -  Rengjøres med Corrolan Turbo.

Sikkerhet                               -  Alle Corrolan produkter er ufarlige og trygge å bruke, men vi anbefaler                                                         alltid å følge disse rådene:

                                                   Brukes i godt ventilerte omgivelser. Hvis du bruker stoffet i et lukket rom                                                       så bruk åndedrettsmaske når du sprøyter eller maler.  Bruk egnede                                                               verneklær, hansker og vernebriller

Les mer: Datablad Base